Nätverksträffar 2021

 

Vi tackar Nicola Björk, miljöstrateg i Upplands-Bro, för en intressant medlemsträff, den 9 mars,om hållbarhet och klimatpåverkan där vi utgick från det globala perspektivet och sedan zoomade in mot det nationella och lokala perspektivet. Vi fick en inblick i vad som kan och bör göras för en hållbar framtid både i det stora perspektivet och i det lilla.
Att vi alla kan göra skillnad, så att säga dra vårt strå till stacken, är bortom allt tvivel. Att vi alla måste agera är även det bortom allt tvivel. Som privatpersoner och som företagare. Som företagare kan vi utifrån vår egen verksamhet titta på vad vi har för ”klimatbovar”, helt enkelt göra en klimatavtrycksinventering, och sedan påbörja en förändring. Ibland till en (större) kostnad, men ofta genom att göra aktiva val och prioriteringar - med medvetenhet och eftertanke.
Beroende på vad vi driver för verksamhet har vi olika förutsättningar och det vi alla tar med oss från kvällen är att vi var och en kan göra skillnad, även i det lilla.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright Damernas Affärsnätverk