Damernas affärsnätverk startade som förening 2008 med namnet Damernas företagsbyrå. Syftet var att uppmuntra kvinnliga entreprenörer att utveckla sina idéer, tankar och sitt företagande. Nu tio år senare så har det skett många aktiviteter, möten, föreläsningar och en hel massa roligt. Under 2017 gjordes en namnändring till Damernas affärsnätverk och en ny logga togs fram. Nätverket fortsätter att växa  och välkommen att se vår resa från 2008 klicka vidare på knappen Historia.  Välkommen att se mer av Damernas affärsnätverks historia.