Styrelsen består av:

Maria Brofalk, ordförande

Irene Seth, vice ordförande

Katarina Philip, kassör

Karin Sidén, medlemsansvarig

Birgitta Dickson

Azar Tavallali

Anna Fischer